Akcja 1%
 


Rodzicu, Absolwencie, Przyjacielu 

Wspieraj Naszą Akcję i Przekaż 1% NA SZKOŁĘ w Wapnie

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko wskazać w rocznym rozliczeniu PIT, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! . Wystarczy w deklaracji PIT wpisać TO, CO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONEJ TABELI To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Przekaż 1% podatku naszej szkole. Poinformuj o tym rodzinę, znajomych.
Pamiętaj! Im szersze działania, tym lepszy wynik.

Wspierając naszą szkołę, polepszysz warunki nauki uczniów. Zróbmy razem coś więcej dla Naszych Dzieci. Na co przeznaczymy pozyskane kwoty, poinformujemy na szkolnej stronie internetowej. Dziękujemy za wsparcie: uczniowie, dyrekcja, nauczyciele.

  H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU

PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokość kwoty dla OPP.

 

 124. Nazwa OPP

 

 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”

 

 125. Numer KRS

   Wnioskowana kwota

 126.

 

0000031762 

Kwota z poz.126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

 

   ……zł        …..gr

 

  I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W poz.127 można podać m.in. dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, w poz.128 cel

 szczegółowy 1% oraz poprzez zaznaczenie kwadratu w poz.129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych, o których mowa w art.45c ust.5 ustawy,

 tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty z poz.126.

 

 127.

 

 

 128.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WAPNIE PLAC MICKIEWICZA 2       600000059266

 

 

 

 129. Wyrażam zgodę

 

 

 

 

    W bieżącym roku z 1% nasza szkoła pozyskała 2146zł.

Bardzo się cieszymy i wszystkim, którzy przekazali 1% ,zaangażowali się w tę akcję z całego serca dziękujemy.

Jednocześnie prosimy o włączenie się do akcji i jej rozpropagowanie w bieżącym roku .

 

Wspólnie z uczniami, rodzicami i radą pedagogiczną zdecydujemy na co przeznaczymy pozyskane pieniądze. Informację podamy na stronie szkolnej.                        

                                                                                                                                                  Dyrekcja