Dekalog współczesnego katolika

03-03-2010
Posypanie popiołem

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

Nie ukrywam wcale, jestem dość bogaty,
mam na wielki ogród, widok z mojej chaty.
Moja piękna żona, lubi tam przebywać,
wśród drzew i kwiatów kąpieli zażywać.

Samochód w garażu, stoi luksusowy,
na pewno go zmienię, by mieć całkiem nowy.
W bankach zgromadziłem, niemało pieniędzy,
by ma piękna żona, nie zaznała nędzy.

Wszystko to zawdzięczam, tęgiej mojej głowie,
no i trochę szczęściu, lecz tylko w połowie.
Trzeba dobrze liczyć, ciągle kalkulować,
żeby co zarobię, dobrze ulokować.

Gdy luksus zapewnię, rodzinie i sobie,
wtedy Panie Boże, podziękuję Tobie.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie!

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

By uwiarygodnić, każde me wyznanie,
muszę ja na świadka, Ciebie wezwać Panie.
Gdy nie wierzą inni, moim zapewnieniom,
kiedy wzywam Ciebie, zaraz zdanie zmienią.

Tyś jest mym gwarantem, w każdym interesie,
który bez wątpienia, zawsze zysk przyniesie.
Gdy ja na noc czasem, nie wrócę do domu,
zazdrosna ma żona, nie wierzy nikomu.

Więc od progu wołam, uwierz moja droga,
byłem tobie wierny, przysięgam na Boga!
To że wzywam Ciebie, tak często mój Panie,
niech będzie dowodem, na me przywiązanie.

Nie jest to obraza, ani też bezprawie,
przysięgać na Ciebie, tylko w ważnej sprawie.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie!

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Dzięki za twą dobroć i troskliwość Panie,
żeś nam dał dzień siódmy, na wypoczywanie.
Dałeś też świąt kilka, w swej wielkiej hojności,
byśmy mogli Tobie, dać wyraz wdzięczności.

Po dniach ciężkiej pracy, trudach i staraniach,
nie zawsze mam siły, na podziękowania.
Do świątyni Twojej, ja mam kawał drogi,
przyjdę innym razem, jak odpoczną nogi.

Pozwalasz pracować, tylko do soboty,
bo skąd miałbyś wiedzieć, ile mam roboty.
Robić w święta muszę, potrzeby mam duże,
wiedział byś to dobrze, gdybyś był w mej skórze.

Przyrzekam Ci Boże, zmianę mej natury,
byle byś poczekał, do emerytury.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie!

IV. Czcij ojca twego i matkę twoją.

Wszystkim to wiadomo i Ty wiesz to Panie,
rodzicom zawdzięczam, dobre wychowanie.
Serce ja mam wielkie i pełne miłości,
lecz ja na ich starość, nie mam cierpliwości.

Raz bolą ich plecy, to łamią ich kości,
jak mam to wytrzymać, żeby nie mieć złości.
Zawsze bardzo chętnie, radę dać gotowi,
jednak na te czasy, nie są postępowi.

Żeby im dogodzić, dowieść mej miłości,
oddam ich do domu, spokojnej starości.
Zadbam ja o dzieci, o ich wychowanie,
niech kiedyś docenią, trud mój i staranie.

Są dziś moim skarbem, obiektem miłości,
będą one kiedyś, podporą w starości.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie!

V. Nie zabijaj.

Nie dziękuję Panie, że mi dałeś życie,
bo o samobójstwie, myślę ciągle skrycie.
Nieszczęść nazbyt wiele, na mnie zsyłasz Panie,
nie mam ja już siły, na ich pokonanie.

Jadąc samochodem, miałem dziś wypadek,
że byłem po piwie, to czysty przypadek.
Spiesząc do dziewczyny, byłem gdzieś w pół drogi,
wtem pewnej staruszce, przejechałem nogi.

Na ambulans czekać, czasu ja nie miałem,
więc dodając gazu, szybko odjechałem.
Załatwiałem sprawę, pierwszorzędnej wagi,
aborcję dziewczynie, bo mnie czas już naglił.

To jest mego życia, tajemnicza strona,
o tym przecież nie wie, nawet moja żona.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie!

VI. Nie cudzołóż.

Dałeś mi Panie, serce pełne miłości
to zaś jest przyczyną, moich namiętności.
Wokół mnie niewiast, pięknych jest mnóstwo,
wszystkie te panie, są piękne jak bóstwo.

Czy są zamężne, czy w wolnym żyją stanie,
nie nazwałbym grzechem, z nimi obcowanie.
Żyjąc w wolnym związku, nie robiąc zamętu,
nigdy nie skalałem, Twego sakramentu.

Przed Twoim ołtarzem, ślubu ja nie brałem,
bo okazać się może, że jej nie kochałem.
Każdą dziewczynę, muszę poddać próbie,
czy będzie mi wierna, czy ją trochę lubię.

Jeśli zaś któraś, wytrzyma prób wiele,
przyjdę z nią do ślubu, w Twoim kościele.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie.

VII. Nie kradnij.

Czy sprawiedliwym, nazwiesz mój Panie,
mnie i mej rodziny, takie traktowanie.
Gdy jedni w szczęściu i dostatku żyją godnie,
ja mam stary samochód i podarte spodnie.

Skoro Ty opuściłeś, mnie w mojej męce,
to los dziś mój biorę, we własne ręce.
Tym tylko zabieram, co mają w nadmiarze,
wierząc, że za chciwość Bóg ich ukarze.

Wiadomo że bogaci, dzielić się nie lubią.
więc niech się nie dziwią, że ich inni skubią.
Ja dla bogaczy, nie mam żadnej złości,
jeśli coś im zabiorę, to dla sprawiedliwości.

Źle mnie Panie, nie możesz ocenić,
bo chcę tylko los mój, na lepszy zmienić.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie.

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

Jestem pełen podziwu, dla Twej cierpliwości Panie,
gdy patrzę na innych ludzi, złe postępowanie.
Często są bezwstydni, chciwi i pełni złości,
to jest uwłaczanie, ludzkiej godności.

Ja się tym gorszę i potępiam Boże,
jak tak jeden z drugim, postępować może.
Takie zachowanie ostro krytykuje,
każdy z tych przypadków, zawsze napiętnuje.

Każdy zły postępek, trzeba dziś zohydzić,
trzeba wskazać palcem i winnych zawstydzić.
Chociaż inni grzesząc, zatracają duszę,
swym postępowaniem, przykład dać im muszę.

Dla mnie Tobie wierność, ważniejsza niż moda,
bo wiem że na wieczność, czeka mnie nagroda.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie.

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Jestem dość krytyczny, nawet oburzony,
gdy moi koledzy zaniedbują żony.
Często wyjeżdżają , niby to do pracy,
ja zaś jestem pewien, że to są łajdacy.

Zwykłą delegacją, mamią swoje żony,
na myśl co tam robią, jestem już zgorszony.
Gdy jakąś kobietę, widzę opuszczoną,
zająć się nią muszę, tak jak własną żoną.

Jak obojętnością, tak okrutnie zgrzeszyć,
by jej nie przytulić, żeby ją pocieszyć.
Smutek każdej z kobiet, może kruszyć skały,
jak że tu się oprzeć i nie oddać cały.

Niech na delegacje, inni jadą sobie,
nigdy mojej żonie, tego ja nie zrobię.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie.

X. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

Nie ważne jest ile i co kto posiada,
ważne bym miał więcej, od mego sąsiada.
Gdyby tak wszyscy ludzie, po równo mieli,
czy by ich to cieszyło, czy byli by weseli?

Patrząc na sąsiada i na innych ludzi,
złość mnie ogarnia i zazdrość się budzi.
Dlaczego inni, w luksusie się pławią,
zbyt dobrze jedzą i tylko się bawią.

Ja żyję skromnie, a nawet ubogo,
jadam często kaszankę, by nie było drogo.
Niech się nikt nie dziwi, że jestem oburzony,
gdy mają dzieci zdolniejsze i ładniejsze żony.

Nie dziw się Panie, mego żalu i złości,
na ogrom tak wielkiej, niesprawiedliwości.
Jeśli coś źle robię, w nieświadomym stanie,
to do Ciebie wołam – przebacz mi mój Panie.

Modlitwa

Przygotowałeś, w niebie mój Panie,
każdemu z ludzi, piękne mieszkanie.
Jednak daremne, są Twe starania,
nie znajdziesz ludzi godnych, do ich zamieszkania.

Dziś każdy człowiek, w szaleństwie pogrążony,
nie myśli o tym, by być zbawiony.
Twej świętej krwi, nie wystarczy rzeka,
żeby w niej obmyć, jednego człowieka.

Każdy zaś człowiek, żeby się pocieszyć,
zawsze gotowy, sam się rozgrzeszyć.
Nie wiem skąd Panie, masz tyle miłości,
dla nędzy człowieka i jego podłości .

Gdy ciało jego, obedrzesz ze złości,
jeśli coś zostanie, to tylko kości.

AnonimKomentarze


anonim na Wapno.info

12:40 23-04-2012

Na Wapno INFO faktycznie cisza. Pozdrawiam Cię Staruszek. Pozdrawiam całą społeczność tej strony.


anonim na Wapno.info

23:42 22-04-2012

Jestem młodym staruszkiem (48 lat). Ale może autor DEKALOGU przeczytał Twoje wezwanie i maże sięgnie do szuflady i coś nam zaprezentuje. Może Pan Zbyszek też coś opublikuje, bo ostatnio zrobiło się cicho na WAPNO.INFO. Pozdrawiam STARUSZEK


anonim na Wapno.info

23:30 21-04-2012

Więc Ty też jesteś młodzikiem?


anonim na Wapno.info

21:13 20-04-2012

Sądzę, że autor „DEKALOGU” jest młodym człowiekiem. Emeryci są zazwyczaj bardziej wstrzemięźliwi i nie biorą udziału buszowaniu w internecie. STARUSZEK


anonim na Wapno.info

17:25 19-04-2012

Staruszek! Ty wiesz kto jest autorem DEKALOGU? Może to emeryt?


anonim na Wapno.info

23:33 18-04-2012

Autor „DEKALOGU” stracił wenę twórczą jak dowiedział się, że musi pracować do śmierci, bo wątpi, że dożyje 67 lat. STARUSZEK


anonim na Wapno.info

20:05 14-04-2012

Autorze DEKALOGU i SMAKOSZA MAMROTA! Napisz coś jeszcze! Dawno Żadnych nowych wierszy tu nie było!


anonim na Wapno.info

17:16 29-11-2010

A ja nie cierpie komuchów bo zmuszali do pochodów majowych. A katoli nie cierpie bo kazali mi do koscioła chodzić. Wyjechałem z Wapna i jestem wolny. Teraz bym wrócił ale Wapno to historia i nuda. I tylko narzekania zewsząd słychać!


anonim na Wapno.info

06:41 20-07-2010

wrócił,wrócił z wielkim zapałem DO roboty,parafianie,nie leńcie się.


anonim na Wapno.info

21:20 16-07-2010

Jeszcze nie wrócił?


anonim na Wapno.info

11:42 09-07-2010

Może masz racje!!!!


anonim na Wapno.info

21:55 08-07-2010

Marych pewnie wyjechał nie do Grecji,tylko do Torunia.Tam jest pewne radio,które ma takie same poglądy jak Marych.Naładuje tam swoje akumulatory,i jak wróci to nam wszystkim pokaże...


anonim na Wapno.info

16:30 07-07-2010

Marych wyjechał do Grecji i musi milczeć


anonim na Wapno.info

13:42 07-07-2010

Co jest Marych? dlaczego się nie odzywasz? Obraziłeś się czy, czy przygniotła Cię moc moich argumentów? Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

18:26 06-07-2010

Widzisz Marycha,mogłaś wpłacać na książeczkę,a teraz co?Sama nie wiesz co piszesz,a kto dał mieszkania po katastrofie w 1977 r -nie komuchy ? Wykorzystywano właśnie te książeczki i szli ci do miasta co nie musieli bo im nic nie grożiło,jak mieszkało więcej w jednym mieszkaniu rodzin to dostali każdy swoje mieszkanie i żyje im się bardzo dobrze w miastach,a ty myślisz,że te samochody dostawali za darmo-co Ci się nie udało wykształcić?,O ile byłaś nie zdolna to obwiniasz "lewicowców"Jak mi pamięć nie myli to nikt w Wapnie nie został wyrzucony z pracy za poglądy. A o ile tak to musiał być do "kitu"Jesteś zdesperowana,coś Ci się w życiu nie, powidło.Bądż dobrej myśli.


anonim na Wapno.info

15:39 06-07-2010

Cała moja rodzina była w czasach komuny u komuni i nikt z racji tego pracy nie stracił. Czy ty oby wiesz Maryla co piszesz?


anonim na Wapno.info

14:12 06-07-2010

Ty chyba Marycha masz takie tęsknoty,czy w dalszym ciągu siedzisz w pierwszej ławce,że też na Tobie się nie poznano?.Marycha,gdzie Ty teraz mieszkasz w namiocie?


anonim na Wapno.info

13:31 06-07-2010

Maryla bardzo sie mylisz,ale przeżyłaś i ma Ci się dobrze i pewnie masz dom i Oni Ci pozwolili wybudować?Widocznie byli dobrymi "KOMUCHAMI"Jarosław Kaczyński nie będzie mówił "komuchy" tylko "lewicowi".Przestaw się,ale jadu masz.pewnie chodzisz codziennie do k....La


anonim na Wapno.info

12:18 06-07-2010

Ale Maryla ma pomysły,że i koń by się uśmiał.CZERWONY KATOLIK


anonim na Wapno.info

01:11 02-07-2010

TĘSKNOTY NASZYCH CZERWONYCH KATOLIKÓW: 1.Za nocnymi kolejkami po wątrobiankę, w których można było wymieniać ploty. 2.Za radością z poobijanych kości w kolejce za paczką kawy „SUPER EKSTRA SELEKT”. 3.Za kupnem papieru toaletowego w sprzedaży wiązanej (po uprzednim oddaniu makulatury). 4.Za kartkami na: cukier, wołowinę z kością, papierosy, pół litra wódki lub czekoladę, paliwo i.t.p. 5.Za pustymi półkami w sklepach (towar tylko z pod lady dla znajomych, milicjantów i działaczy PZPR) 6.Za talonami na samochody (Fiat 126p, Trabant, Skoda, Fiat 125p) dla wybranych (działaczy PZPR).Stary samochód na giełdzie był 2 razy droższy od nowego. 7.Za książeczkami mieszkaniowymi (płacąc 25 lat, kto miał szczęście miał gdzie mieszkać na emeryturze). 8.Za PeWeXsami z zachodnimi towarami za dolary i marki zachodnie. 9.Za marzeniami o wyjeździe na zachód (paszport był nieosiągalny). 10.Za propagandą sukcesu i filmami radzieckimi w TV (były 2 programy). 11.Za utratą kierowniczego stanowiska za posłanie dziecka do I Komunii Św., ślub kościelny lub pobyt w kościele (milicjanci i katolicy na stanowiskach przyjmowali sakramenty św. w ukryciu). To jest tylko cząstka powodów, dla których Ziomkowie krzyczą „KOMUNO WRÓĆ”. Napisałam to dla oświecenia naszej młodzieży, co pragną im zgotować CZERWONI KATOLICY. Maryla


anonim na Wapno.info

13:27 01-07-2010

No już się nie dąsajcie! Może faktycznie trochę przegiąłem. Jeśli kogoś uraziłem to przepraszam. Napisałem co myślę i co czuję. W psychologii Bóg to wyższe ja. Boga znajdzie ten, kto w niego wierzy dlatego że Bóg jest pewną funkcją mózgu, a nie jakimś odrębnie istniejącym stworzycielem. Nie ma Boga bez człowieka. Takie jest moje zdanie i chętnie podyskutuję, tylko bez złośliwości. Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

18:38 30-06-2010

Bruner, nawet mnie zirytowałeś Twoim wpisem!!! Blondynka


anonim na Wapno.info

18:35 30-06-2010

Bruner! – Jeżeli chcesz nawiązać inteligentną dyskusję, to nie pisz bzdur (przepraszam za określenie). Jeżeli Ty w kościele spodziewałeś się zobaczyć staruszka z brodą siedzącego na tronie, to takiego BOGA tam nie znajdziesz (odsyłam do legend i bajek). Jeżeli poszukujesz prawdziwego BOGA, to polecam czasopismo „Miłujcie się” wydawane w wielu językach (zwróć się do ks. Proboszcza, to da Ci namiary). Jeżeli jesteś poważnie zainteresowany, to jestem gotów na wymianę poglądów. Pozdrawiam i szczerze życzę powodzenia w poszukiwaniach. Niedobry Marych


anonim na Wapno.info

17:34 30-06-2010

Gdzie mnie nie ma? Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

14:44 30-06-2010

Bruner, Ciebie na pewno tam niema! Jagoda


anonim na Wapno.info

13:57 30-06-2010

Piszcie, piszcie! Najlepiej o swoich przemyśleniach i spostrzeżeniach, ale niech będą one zgodne z poglądami Marycha, bo inaczej z Wami pojedzie. Ze swej strony przepraszam bardzo za to, że liczyłem na nawiązanie inteligentnej dyskusji. Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

01:11 30-06-2010

Bruner - Twoja wiedza i świadomość jest „imponująca” – przyjmij szczere wyrazy współczucia. Marych


anonim na Wapno.info

13:51 29-06-2010

Charakter kościoła zależy od czasów. Wpływ mają na niego kultura i różne inne socjologiczne, psychologiczne czynniki. Np. krzyżowcy, którzy na początku 13 wieku wymordowali całą ludność Beziers wierzyli, że otrzymali za to odpust grzechów. Papież Aleksander Szósty razem ze swoim synem wszczynał krwawe wojny. Nawet jeśli dzisiaj charakter kościoła jest lepszy, niż wtedy to jest tak dlatego, że żyjemy w innych czasach i postrzeganie różnych spraw jest inne, a nie dlatego, że tak chce Bóg. Rozumiem, że można wierzyć w Boga, wielbić Go, ale nigdy nie pojmę po co ludzie chodzą do kościoła. Przecież Boga tam nie ma. Tam nic nie ma! Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

17:50 28-06-2010

Ależ pisz, pisz! Najlepiej o swoich przemyśleniach i spostrzeżeniach. Dziękuję za życzenia. Gorąco pozdrawiam. Marych


anonim na Wapno.info

17:28 28-06-2010

To i owo się czytało,więc dziękuję za komplement.I nie chodzi wcale o krytykę,naprawdę nie.Czytasz "POCZET PAPIEŻY"i dobrze.Wspaniała lektura,tylko zamiast przepisywać książkę,powiedz co sądzisz o jakimś konkretnym PAPIEŻU.Wtedy podyskutujemy.Pozdrawiam.KM


anonim na Wapno.info

17:06 28-06-2010

Dobrze nie będę pisać.Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego dla Marycha ,trzymaj się!!!


anonim na Wapno.info

13:47 28-06-2010

Marych, Marych Muchomorek.


anonim na Wapno.info

22:50 27-06-2010

Uważam, że „wapno.info” to strona do dzielenia się poglądami i spostrzeżeniami na bieżące tematy głównie dotyczące naszego środowiska. Natomiast przepisywanie książek (dostępnych w każdej księgarni i bibliotece) mija się z celem. Oczywiście, jeżeli ktoś cierpi na nadmiar czasu to może przepisywać nawet powieści (np. „Chłopi „, „Potop” itp.). Osobiście wolałbym poczytać teksty pisane przez ZIOMKÓW. Zapewniam, że nie chodzi mi o wywoływanie kłótni, ale nie widzę sensu w pisaniu dla pisania. No cóż, jeżeli komuś to pasuje to proszę bardzo. Marych


anonim na Wapno.info

22:39 26-06-2010

A ja dziękuję,temu kto to pisze ,bo nie znam,przynamiej jest co poczytać,a nie tylko wytykanie błędów,pozdrawiam anonima od "papieży"


anonim na Wapno.info

17:07 26-06-2010

Ty chyba nie znasz historii? Marych i KM potrafią tylko krytykować,mają już to w krwi, tak najlepiej. Ale widać,że czytaliście "poczet Papieży"Napisany przez Jana Wierusz Kowalski-chwali Wam sie to ,nie bądżcie tacy krytyczni.PROSZE!!!Pozdrawiam


anonim na Wapno.info

16:56 26-06-2010

Oczywiście ,a z skąd-kto taki mądry. Jak jesteś tako mądry to pisz,a jak nie chcesz tego wiedzieć nie czytaj,masz prawo wyboru.Demokracja!!!!!


anonim na Wapno.info

09:38 26-06-2010

Mnie też to zastanawia?Suche fakty zerżnięte prosto z książki.KM


anonim na Wapno.info

22:37 24-06-2010

Ciekawe, komu to przyszło do głowy żeby przepisywać „Poczet Papieży”? Marych


anonim na Wapno.info

18:24 24-06-2010

Benedykt VI 973-974 Rzymianin.W ostatnim ćwierćwieczu X w.dzieje papiestwa rozwijają się pod znakiem walki rodu Krescencjuszów z władzą cesarską.Po śmierci Ottona I (7 maja 973r)Krescencjusz wykorzystał trudną sytuację,w jakiej znajdował się wówczas Otton II w walce o władzę i uwięził,a następnie udusił legalnie wybranego Benedykta VI.W jego miejsce wprowadził własnego kandydata,diakona Franko,który przyjął imię Bonifacy VII.Wkrótce jednak udało się władzom cesarskim usunąć antypapieża.


anonim na Wapno.info

18:04 18-06-2010

Benedykt II 684-685 Rzymianin.Cesarz Konstantyn IV zrzekł się prawa zatwierdzenia wyboru papieża,przekazując je egzarchowi w Rawennie.Cesarz zrezygnował również z opłat wnoszonych z okazji elekcji papieskiej.Ułatwiło to procedurę elekcji papieża,ale podporządkowało jej wynik decyzjom funkcjonariusza państwowego nie posiadającego sakry cesarskiej.Godziło to oczywiście w autorytet biskupa Rzymu .Imię Benedykt II wpisano do katalogu świętych katolickich.


anonim na Wapno.info

17:14 17-06-2010

Papież Pius VIII 18299-1830 Francesco Saverio Castiglion urodził się 20 listopada 1761 r w Cingoli.Ukończył studia teologiczne i prawnicze.Pius VII mianował go biskupem w Montalto.Napoleon kazał go uwiężić w Matui.W 1816 r Castiglioni został kardynałem i biskupem Caseny w 1821 biskupem Frascati.Gdy wybrano go na papieża,był już ciężko chory.Kontynuował kurs wyznaczony przez swego poprzednika.Wydał encyklikę postępującą tajne związki włoskich rewolucjonistów,zwane związkami karbonariuszy.


anonim na Wapno.info

21:22 17-05-2010

Ostatnie komentarze powinny być w dziale info. ploteczki, bo z dekalogiem nie mają nic wspólnego. Jak ktoś chce pisać co mu ślina na język pstryku pstryku, to niech piszu, piszu ino w odpowiednim dziale. OLE! Marian Koniuszko ze Zmienników.


anonim na Wapno.info

05:25 16-05-2010

Dlaczego milczycie,nie dzieje się nic w Wapnie dobrego lub złego czyżby opuścił nas dobry nastrój i brak fantazji Ja


anonim na Wapno.info

20:51 12-05-2010

Szkoda by było gdybyś te wszystkie komentarze,wyrzucił przez żoładek


anonim na Wapno.info

19:37 12-05-2010

Ci z nauczania początkowego tacy ugrzecznieni i uprzejmi,i mili,że mdło się robi.


anonim na Wapno.info

23:12 11-05-2010

Coś mi się widzi, że do dyskusji włączyli się (sądząc po tekstach) uczniowie z nauczania początkowego. Pewnie dostali komputery na I Komunię Św. Z.D.


anonim na Wapno.info

08:25 11-05-2010

Nie chodziło,że TY to nie wiesz,ale o resztę,może ktoś nie wiedział---bo i tak bywaJa. Uważam,że Nie staruszku


anonim na Wapno.info

21:19 10-05-2010

Do Ja : naprawdę nie chciałem Ci urazić dumy, odpisz że się nie gniwasz mój drogi. stary zamrzwrzyjmy rozjm.


anonim na Wapno.info

17:10 09-05-2010

Wyjaśnie do anonimu "STARUSZEK"-mówi tam o proboszczu z Ars Ja


anonim na Wapno.info

11:20 09-05-2010

No widzisz taki Rychu skoczy na Ciebie ,bo masz problem(nie ja),patrząć tak to Ty mamsz problem z sobą-- bo jak można mieć problemy w mniemaniu Rycha.Nie dajesz sobie rady z sobą z uciszasz innych


anonim na Wapno.info

21:04 08-05-2010

Pyskówka na słowa ,nie będziemy się popisywać kto zna więcej słów,kto zna lepiej słownik poprawnej polszczyzny,Dyskusja Z.D.oraz Bruner Jeżyna,napiszcie sobie słowo -p.........am Ja Miłej niedzieli


anonim na Wapno.info

19:11 08-05-2010

Bruner Jeżyna-nie odpowiadaj na prymitywne zaczepki.Uwierz mi-nie warto.Ten kto je pisze jest najmądrzejszy,najpiękniejszy,i wogóle naj...Po prostu NARCYZ.


anonim na Wapno.info

16:15 08-05-2010

Nie dyskutuj z Z.D Bruner Jeżyna, bo on intelektualnie jest o wiele niżej od Ciebie, a że w dyskusji brakuje mu argumentów to zaczyna wypisywać bzdury.


anonim na Wapno.info

11:33 08-05-2010

Ty Z.D lepiej w lustro nie patrz bo jeszcze pęknie. Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

09:39 08-05-2010

Podzielę się trochę co robił świety Jan Maria Viannesy patron proboszczów.Dez reszty poświęca się mieszkancom wioski-wszystko co ma rozdaje biednym>Kieruje się zasadą"Przyjaciele ubogich są przyjaciółmi Boga"Oddaje wszystkie swoje dochody.Godzina wysłuchuje spowiedzi w Konfesjonale.Zakłada pierwszą i jedyną w Ars szkołę dla dziewcząt,a młodzi ludzie widzą w nim powiernika i przyjaciela.Pozbywa się wszelkich wygód -śpi na ziemi.Staje sie kochającym ojcem dla mieszkańców,potrafi "czytać w ich myślach "o Jego dobroci by można wiele!!!! Ja


anonim na Wapno.info

20:13 07-05-2010

Bruner! Spójrz w lustro może zobaczysz rzeczywistość. Tylko się nie załamuj. Z.D.


anonim na Wapno.info

13:57 07-05-2010

Prawda w oczy kole co Staruszek? Przecież nikt tu niczego nie wymyślił. Ludzie po prostu opisują wapieńską rzeczywistość. Bruner Jeżyna.


anonim na Wapno.info

08:59 07-05-2010

Zostawmy to wszystko ,już co chcieli to napisali,nie wiem czy więcej coś wymyślą.Niech niektóre argumenty przyjmie Nasz Dzielny ,a resztę wyrzuci wilkom na pożarcie


anonim na Wapno.info

00:22 07-05-2010

W tej sytuacji mogę tylko złożyć szczere wyrazy ubolewania na ręce naszego Proboszcza. Czytając te wszystkie złośliwości nawet Proboszcz z Ars rozłożyłby ręce. Mam wrażenie, że niektórzy szybciej piszą jak myślą. Może z pomocą Bożą naszemu Proboszczowi wystarczy hartu ducha i się nie zniechęci do dalszej pracy nad tym stadem wilków by przemienić je w owieczki. A może Proboszcz nie czyta tych bzdur?!!! STARUSZEK


anonim na Wapno.info

18:09 06-05-2010

Zyta – pewnie nie dostałaś rozgrzeszenia, bo Twoja chorobliwa niechęć do kapłanów Cię pożera. Radzę zażyj relanium to Ci przejdzie. Maryla


anonim na Wapno.info

18:02 06-05-2010

Widzę, że niektórzy potrzebują pomocy duchowej i nie mogą jej znaleźć. Proponuję, ” wywal „ wszystko, co Ci leży na wątrobie na „wapno.Info” to znajdziemy radę na Twoje boleści. Widać, że jesteś cały obolały i gniecie Cię cały otaczający świat. Tylko obawiam się, że Twoje chroniczne niezadowolenie jest nieuleczalne. Rychu


anonim na Wapno.info

14:48 06-05-2010

Zacznijcie wreszcie myśleć i przestańcie wypisywać bzdury!!!D.Z.


anonim na Wapno.info

10:10 06-05-2010

Ładnie to zostało napisane przez anonima.Pozdrawiam.zyta


anonim na Wapno.info

07:11 06-05-2010

jagoda może Ty masz wyrzuty sumienia,że nie możesz nikomu pomóc!Człowiek potrzebuje pomocy od rodziny,męża ,żony no i czasem pomocy duchowej,ale nie wie jak ma podejść do osoby duchowej,bo nie wie jak ma podejść,czy dobrze się zapyta?,może nie tak?może nie ma czasu na taką rozmowę bo jest zajęty tylko i wyłącznie budową,bo raz dziennie można sie spotkać -nie wolno na plebanii bo wyjeżdam po towar na budowę ?lub idę pracować do szkoły,żaden dzień w tygodniu dla tych którzy tego potrzebują,można tylko tzw załatwiać pogrzeb ,ślub,chrzest, i to wszystko za,i muszę mieć" humor"......


anonim na Wapno.info

23:41 05-05-2010

Ciekawe, komu Ty tak pomagasz??? A Twoje uwagi, są na właściwym Tobie poziomie. Nie będę dyskutować?! Jagoda


anonim na Wapno.info

17:29 05-05-2010

I z tym się zgadzam-liczy się pomoc tym,którzy tego potrzebują.Pozdrawiam JA.ON


anonim na Wapno.info

19:01 30-04-2010

A gdzie modlił się Jezus?Pewno,że jest przyjemniej wejść do kościoła zadbanego ,ale nie do przepychu.Dziękuj, dziekuj bo pewnie masz do niego dojście i chyba nie tylko!!!Liczy się pomoc tym,którzy tego potrzebują. Ja


anonim na Wapno.info

21:58 28-04-2010

Zgadzam się, co do Księdza Basaka i przyznam, że bardzo go lubiłam. Jednak, co do części estetycznej, to nic nie rozumiesz! Gdyby obecny proboszcz nie zadbał o przebudowę kościoła, to dziś nabożeństwa odbywałyby się w szałasie lub doszłoby do likwidacji naszej parafii. Dziękuj Bogu, że mamy takiego proboszcza. Jagoda


anonim na Wapno.info

15:30 28-04-2010

Ksiądz Jerzy był wielki,obecny nie chce tego przyjąć do świadomości,że misja księdza nie polega na części estetycznej,ale czysto ludkiej Misiu


anonim na Wapno.info

14:54 22-03-2010

Tęsknię za J23,ponieważ tylko On mnie lubiał.Pozdrawiam J23 i mam nadzieję,że jeszcze się odezwie.zyta


anonim na Wapno.info

23:58 21-03-2010

Zastanawiam się po przeanalizowaniu komentarzy, dlaczego dialog J23 z 13-to letnim chłopcem wywołał tak agresywną nagonkę. Ja nie widzę w tym nic nagannego, tym bardziej, że nikt z nas nie zna wieku komentatorów. Nikt z nas nie zna prawdy (lary i Tyberiusz, to mogła być ta sama osoba). Ja też mogę napisać, że mam 10 lat, – kto to sprawdzi? Jagoda


anonim na Wapno.info

23:28 21-03-2010

Zyta najpierw wkurza J23 a potem za nim tęskni. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Jestem zazdrosny! Ziomal


anonim na Wapno.info

17:12 17-03-2010

J23 ZNOWU NADAJE!!zyta


anonim na Wapno.info

00:21 17-03-2010

No cóż TYBERIUSZU, jeżeli prawdą jest, że LARY, to Twój 13-to letni syn, to muszę Ci pogratulować inteligentnego syna. Natomiast Tobie właściwej postawy i tego, że dałeś dobry przykład synowi. Jestem ciekaw, co tak podnieca ZYTKA i tego drugiego. Jestem przekonany, że Oni z pewnością nie podejrzewali, że LARY ma 13 lat. W związku z tym, że wszystkie wypowiedzi są anonimowe, trudno traktować je zbyt poważnie. POZDRAWIAM WSZYSTKICH KOMENTATORÓW, RÓWNIEŻ TYCH NIELETNICH NO I ZYTKA TEŻ. J23


anonim na Wapno.info

19:55 16-03-2010

No i rozpętała się burza!!!!CEZAR TYBERIUSZ-nie karaj młodego.Niech pisze komentarze-jest w tym dobry.A jeżeli ktoś da się podpuścić,to jego problem.Pozdrawiam larego.


anonim na Wapno.info

18:23 16-03-2010

Nie wiem kim jest J23,ale kłótnie z małolatem na forum to chyba niezbyt ambitna dyskusja.No chyba,że J23 też jest małolatem-to by tłumaczyło takie zachowanie i tylko to.zyta


anonim na Wapno.info

14:53 16-03-2010

Bardzo przepraszam J23.lary.


anonim na Wapno.info

14:52 16-03-2010

Prawie nas rozszyfrowałeś J23. Jednak Cezar Tyberiusz i Lary to nie ta sama osoba. Lary to mój syn. Któregoś dnia poprosił mnie, bym pomógł mu w dyskusji z Tobą, w której niebardzo sobie radził. Napisałem wówczas kilka głupot, jednak dopiero dziś przeczytałem uważnie wszystkie komentarze i widzę, że młody ostro narozrabiał. Proszę się na niego nie gniewać, młody ma dopiero 13 lat, a to bardzo głupi wiek. Czasami wydaje mu się, że jest już dorosły. Zabronię mu korzystać z internetu, a za moment posadzę przed komputerem i każę przeprosić. Nie spotkamy się więcej na łamach "Wapno.info". Mój występ tutaj był zdecydowanie nieudany.CEZAR TYBERIUSZ.


anonim na Wapno.info

00:50 16-03-2010

Ącki – Przeczytałam przecież, za co Panu Zbyszkowi serdecznie dziękuję. Tak jak już pisałam wzruszeń nigdy za wiele. Lary – Moja ulica, to Świerczewskiego i z góry dziękuję za pozbierane butelki. Szkoda, że masz wątpliwości, co do mojej płci i krzyżujesz mnie z J23.


anonim na Wapno.info

00:30 16-03-2010

Oj Lary, Lary – chyba zbyt wysoko Cię oceniałem ! Podpisujesz się Lary, a odpowiadasz za Tyberjusza. A może sam nie wiesz, kim jesteś? Jagodę podejrzewasz, że jest mną i wysoko oceniasz jej inteligencję. Mnie, jak wynika z twoich wypowiedzi tak wysoko nie oceniasz. Zdecyduj w końcu czy jestem głupim J23, czy inteligentną Jagodą. Oczekujesz przeprosin, domyślam się, że za moje podejrzenia, że pijesz „mamrota” .Jeżeli rzeczywiście pijasz „Napoleona” a „mamrot Cię obraża, to PRZEPRASZAM, PRZEPRASZAM, PRZEPRASZAM !!! J23


anonim na Wapno.info

23:30 14-03-2010

Co jest Jagoda? Chciałaś wiersza o miłości od Zbyszka, a teraz co, nawet nie przeczytałaś? Wolisz kłótnię z larym od skomentowania porządnego tekstu? Edward Ącki


anonim na Wapno.info

22:51 14-03-2010

Do J23: ja od Ciebie polemiki nie oczekuję. Jako gorliwy katolik, za jakiego się uważasz powinieneś raczej przeprosić. Do Jagody: wydajesz się być inteligentna i chętnie pozbierałbym butelki z Twojej ulicy, tylko nie wiem czy nie jesteś oby kolejnym wcieleniem J23.lary.


anonim na Wapno.info

21:53 14-03-2010

Lary, dlaczego o to pytasz ? – Mam się publicznie spowiadać ? Jagoda


anonim na Wapno.info

21:48 14-03-2010

Lary – Zanim coś napiszesz, to dobrze się zastanów. Wygląda na to, że szybciej piszesz jak myślisz. Więc nie będę z Tobą polemizował. J23


anonim na Wapno.info

19:52 14-03-2010

Już dawno Wam pisałem, że J23 coś kombinuje. Teraz wiadomo co. Wyszło szydło z worka. Oklaskiwać swoje wiersze to jednak nie uchodzi.lary. p.s. Jagoda masz chłopaka?


anonim na Wapno.info

09:32 14-03-2010

Wymyślać sobie różne pseudonimy po to by wychwalać napisane przez siebie wiersze. Wstyd. Koneser.


anonim na Wapno.info

23:39 13-03-2010

Tyberiuszu!!!!!! Skoro Ty decydujesz o tym, co dzieje się na wapieńskiej ulicy, to pozbieraj te porozrzucane butelki i śmieci. Najlepiej zrób to o wschodzie słońca. Jagoda


anonim na Wapno.info

21:48 13-03-2010

TYBERIUSZU ! - Z pewnością pijesz nie „Napoleona” tylko „Mamrota” i to dużo, skoro nie zauważyłeś, że nie skomentowałem żadnego tekstu zamieszczonego na „Wapno. info”. Komentuję tylko wypowiedzi lub z nimi polemizuję. J23


anonim na Wapno.info

21:00 13-03-2010

Szach - mat, a napoleona to wypijam zawsze kieliszek przed snem. Czy Napoleon to kolejna ksywa J23 który pod różnymi ksywami komentuje to co sam napisał? CEZAR TYBERIUSZ.


anonim na Wapno.info

18:52 13-03-2010

TYBERIUSZU ! – Może ustalasz reguły gry i rozdajesz karty, ale do gry w „PIOTRUSIA”. Skoro znasz nawet wszystkie myśli, to na pewno jesteś „BOSKI KALIGULA”, a nie Tyberiusz. Obawiam się, że jak uwierzysz w to co piszesz, to możesz być niebezpieczny. NAPOLEON


anonim na Wapno.info

18:23 13-03-2010

No cóż-propozycja bardzo kusząca.Musz cię zastanowić i na pewno się odezwę.Pozdrawiam J23.zyta


anonim na Wapno.info

11:50 13-03-2010

J23 myśli,że to on ustala regóły gry, podczas gdy tak naprawdę to JA rozdaję karty! To JA decyduję o tym, co dzieje się na wapieńskiej ulicy! Znam wschody i zachody słońca! Wiem o wszystkim co zostało powiedziane i znam wszystkie myśli! CEZAR TYBERIUSZ.


anonim na Wapno.info

21:07 12-03-2010

Droga, a raczej drogi Zytku – zaczynam Cię lubić !!! Mam ochotę zaprosić Cię na „MAMROTA”. Bardzo gorąco pozdrawiam. J23


anonim na Wapno.info

13:44 12-03-2010

Przez J23 taka skromność przemawia,że aż powala na kolana.


anonim na Wapno.info

09:30 12-03-2010

J23-i tu mnie masz!!!Pozdrawiam serdecznie.zyta


anonim na Wapno.info

23:43 11-03-2010

Oj !!! Zyta, Zyta – jak ja coś skrobnę, to Cię rzucę na kolana - i po co Ci to ? Więc mnie nie prowokuj. A jak chodzi o komentarze, to komentuję tylko to, co Ty komentujesz. Więc takie samo pytanie mogę skierować do Ciebie. Przy okazji – wyjaśnij, dlaczego jako mężczyzna podpisujesz się ZYTA. Zaczynam „kumać” kim jesteś. J23


anonim na Wapno.info

14:58 11-03-2010

Do J23.Zastanawia mnie jedno-dlaczego komentarze J23 pojawiają się tylko pod MAMROTEM i DEKALOGIEM?Czy J23 przeczytał tylko to,czy może sam to napisał i teraz łaknie poklasku?zyta


anonim na Wapno.info

13:24 11-03-2010

J23 sam jest wymądrzającym się komentatorem, a mnie w tym wszystkim zastanawia jedno. Jak ktoś, kto napisał tak piękny wiersz miłosny mógł stworzyć tak denne rzeczy jak SMAKOSZ..., czy DEKALOG...


anonim na Wapno.info

10:37 11-03-2010

SAMO ŻYCIE. Dekalog napisany przez anonimowego autora daje wiele do myślenia, zastanowienia się nad własnym życiem a póki czas skierować na właściwe tory. Pozdrawiam ami.


anonim na Wapno.info

23:06 10-03-2010

Z przykrością stwierdzam, że MŁODA nie chce miłosnego wiersza napisać ani się spotkać. Komentatorów śniegi i mrozy zamuliły, bo nikt nic nie publikuje na „Wapno.info”. Jak dotąd to tylko kilku autorów co nieco napisało, reszta to wymądrzający się komentatorzy. Wygląda na to, że nikt nie ma nic do powiedzenia. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie kogo krytykować. No NARODZIE do roboty pisać, pisać, pisać!!! J23


anonim na Wapno.info

21:14 08-03-2010

Usterka została naprawiona :)


anonim na Wapno.info

10:03 08-03-2010

Od razu wiedziałem,że komentarz podpisany irena nie należy do niej.Ona ma zupełnie inne poglądy.Pozdrawiam irenę.


anonim na Wapno.info

08:53 08-03-2010

Chochlik wkradł się na Wapno.info-ha,ha,ha.Nie przejmuj się irena.Adaś


anonim na Wapno.info

21:08 07-03-2010

Do redakcji Wapno.info. Nie wiem jak to jest możliwe,ale ktoś zalogował się jako irena,i napisał jakieś głupoty.Proszę to sprawdzić i jakoś się do tego ustosunkować.Na pewno nie popieram poglądów Grzesznika,Kompan jest mi bliższy.


anonim na Wapno.info

11:13 07-03-2010

Ej Kompan! Samokrytycyzmu to Ty na pewno za grosz nie masz i nie wiem co mają do tego wypowiedzi Rambo, skoro DEKALOGU WSPÓŁCZESNEGO KATOLIKA on w ogóle nie komentował, a od Maja to się odczep, bo On tu jest najbardziej spoko.Grzesznik.


anonim na Wapno.info

01:08 07-03-2010

No no Autor, najpierw o mamrotach, teraz o dekalogu.. widzę, że nie jedno Ci w duszy gra... a tak całkiem poważenie: "Dekalog" to kawał dobrej roboty. Winszuję! Zgarbiony Grabarz


anonim na Wapno.info

00:30 07-03-2010

Lary - nie bądź zazdrosny !!! J23


anonim na Wapno.info

00:28 07-03-2010

I tu się mylisz MAJ, bo Rambo nie pisał, co myśli, tylko chodziło Mu o prowokowanie dyskusji. Jak to jest, Ty nawołujesz mnie do większej tolerancji, a sam nie tolerujesz moich wypowiedzi. Ja też mam prawo pisać, co myślę. Moje rozczarowanie wynika z egoizmu i braku samokrytycyzmu, bijącego z niektórych wypowiedzi. Kompan


anonim na Wapno.info

00:04 07-03-2010

Szanowny RAMBO, nie żywię do Ciebie urazy. Bardzo cenię sobie każdą opinię, tak negatywną jak i pozytywną, są dla mnie bardzo cenne. Czytam z uwagą wszystkie komentarze i przyznam, że udaje Ci się prowokować do dyskusji. Przy okazji dziękuję Ci za niezasłużone słowa uznania. Jednak jest bardzo wiele pięknych wierszy miłosnych. Jeden z nich prześladuje mnie przez wiele lat (to arcydzieło). Jestem przekonany, że wszyscy komentatorzy to ludzie inteligentni i wrażliwi, skoro interesują się tego typu twórczością. Myślę, że większość szorstkich i hardych wypowiedzi, to tylko poza. Spodziewałem się, że „Smakosz mamrota” spowoduje burzliwą dyskusję, lecz nie sądziłem, że „Dekalog” wzbudzi tak duże zainteresowanie. Dla tego myślę, że było warto obydwa zamieścić na „Wapno info”. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA KOMENTARZE - POZDRAWIAM. Autor


anonim na Wapno.info

18:40 06-03-2010

Jak tylko Maj, Zyta, Kompan i Ziomal wyciągnęli właściwe wnioski? A ja to co? J23 się mądruje jakby przynajmniej to on sam ten wiersz napisał. Coś mi się zdaje że to asior cięższego kalibra.lary.


anonim na Wapno.info

17:23 06-03-2010

Właśnie Kompan- więcej tolerancji. Grzesznik.


anonim na Wapno.info

16:12 06-03-2010

Dlaczego Kompan jest rozczarowany niektórymi komentarzami?Mi się podoba-każdy pisze to co myśli.A jeżeli niektóre opinie nie zgadzają się z opinią Kompana,to powiem tak-więcej tolerancji!!!maj


anonim na Wapno.info

14:49 06-03-2010

Wiersz, który autor "Smakosza mamrota" zadedykował Młodej to utwór który ze wszystkich pozycji prezentowanych do tej pory na "Wapno.info" zachwycił mnie najbardziej. Powiem więcej: to jeden z najlepszych wierszy miłosnych jaki w życiu czytałem. Pisząc ,że "Smakosz mamrota" to paszkwil i nieporozumienie wyrażałem nie tyle swój autentyczny na tą kwestię pogląd, co raczej chciałem tym sposobem zachęcić ludzi do dyskusji. Mam nadzieję, że autor zrozumie mój punkt widzenia i że nie żywi do mnie urazy. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się skomentować krótki utwór, który napisałem ja. Nie sądziłem, że czytanie opini na temat własnej twórczości może być taką frajdą. Pozdrawiam. Rambo.


anonim na Wapno.info

01:16 06-03-2010

Młoda nie bądź taka dowcipna, tylko napisz wiersz i zadedykuj go autorowi w drodze rewanżu. Za takie miłosne wyznanie i hołdy to mu się należy! J23


anonim na Wapno.info

01:07 06-03-2010

Grzeszniku !!! – To prawda, że każdy człowiek jest ułomny. Jeżeli jesteś katolikiem, to powinieneś wiedzieć, że każdy człowiek powinien dążyć do doskonałości. A twierdzenie, że ktoś jest zły bo go Bóg takim stworzył, to szczyt przewrotności ! (żeby nie użyć mocniejszego słowa). Jeżeli ktoś myśli, że ja i J23 to ta sama osoba, to jest mi to obojętne. A Tobie Zadowolony, radzę się nie zniechęcać w pomaganiu innym. Nawet jeżeli spotkałeś się z niewdzięcznością, to tym większa Twoja zasługa. Muszę przyznać, że jestem rozczarowany niektórymi komentarzami. Pozdrawiam Wszystkich KOMENTATORÓW. Kompan


anonim na Wapno.info

21:10 05-03-2010

Jak na dotąd, to widzę że tylko Zyta, Maj, Kompan i Ziomal z wiersza wyciągnęli właściwe wnioski. J23


anonim na Wapno.info

19:50 05-03-2010

Przeciętny katolik przykazania dopasowuje do siebie i przestrzega tych,które mu pasują.Np.idzie do kościoła w sobotę,bo w niedzielę mu się nie chce.A przecież sobotnia msza jest dla tych,którzy nie mogą przyjść do kościoła w niedzielę.A ten,który przyjdzie w niedzielę,to po mszy biegnie najpierw do sklepu zrobić zakupy.Wstyd,naprawdę wstyd.Takich przykładów można mnożyć.maj


anonim na Wapno.info

14:53 05-03-2010

Człowiek,który pomaga innym,na końcu zawsze dostaje w dupe.Wiem to z własnego doświadczenia,dlatego zajmuję się tylko własnymi sprawami i sam ze sobą dobrze żyję.Każdy jest kowalem własnego życia.Zadowolony.


anonim na Wapno.info

13:37 05-03-2010

Lary jaki jest taki jest, ale co do jednego ma chyba rację. Kompan i J23 to ta sama osoba. Hej J23! Spotkajmy się pod kościołem trzydziestego lutego fymfnaście minut po godzinie dwudziestej piątej.Młoda.


anonim na Wapno.info

13:27 05-03-2010

Większość z nas to katolicy.Czy to do czegoś zobowiązuje?Wa Francji zakazano muzułmankom nosić chusty,aby nie obnosiły się ze swoją wiarą.I cały muzułmański świat zaczął protestować.Wszyscy pewnie o tym słyszeli.Muzułmanie stanęli za swoją wiarą.We Włoszech kazano ze szkoły zdjąć krzyż.I co katolicy na to?Nic-cisza.I to świadczy o tym,jacy z nas katolicy.Zyta


anonim na Wapno.info

13:06 05-03-2010

Uspokójcie się oszołomy.Jest post i trzeba się trochę nad sobą zastanowić.Zgadzam się z Ziomalem.Nieraz trzeba człowiekiem potrząsnąć,żeby zastanowił się co robi.Autorowi gratuluję pomysłu.zyta


anonim na Wapno.info

12:18 05-03-2010

Komentarz w którym mowa o tym,że wiersz jest dobry i że szczęście że Rambo nic nowego nie opublikował pisałem ja lary, tylko zapomniałem się podpisać. Grzesznik powinien mocno zastanowić się nad sobą, a J23 powinien się w końcu zdecydować czy jest J23, czy Kompanem. Redakcja Wapno.info mogłaby co niektórych przywołać do porządku bo tu już naprawdę diabeł tańcuje.lary.


anonim na Wapno.info

11:49 05-03-2010

Moje zdanie jest takie, że to Bóg stworzył nas ułomnymi, grzesznymi i właściwie to do siebie o to że tacy jesteśmy pretensji mieć nie powinniśmy.Kompan i J23 jak na moje za dużo wydziwiają. Grzesznik.


anonim na Wapno.info

09:48 05-03-2010

To to jest wiersz naprawdę dobry. Szczęście że Rambo żadnego nowego arcydzieła nie opublikował,a Adaś i Zadowolony niech nie będą tacy mądrzy bo na pewno grzeszą jak byk.


anonim na Wapno.info

23:06 04-03-2010

Adasiu ! Tym właśnie zdaniem rozgrzesza się większość ludzi. „ Jesteśmy tylko ludźmi.” Ja czasem też. Jednak myślę, że aż LUDŹMI i powinniśmy więcej od siebie wymagać. Kompan


anonim na Wapno.info

22:51 04-03-2010

Zadowolony – z piątym i siódmym przykazaniem żyjesz w zgodzie, a co z resztą? Gratuluję dobrego samopoczucia! J23


anonim na Wapno.info

22:45 04-03-2010

Adasiu, wiersz pewnie jest trochę przerysowany, ale myślę że autorowi o to chodziło. Niektórymi ludźmi trzeba mocno potrząsnąć, żeby coś do nich dotarło. Dowodem tego jest „Zadowolony”, który uważa że jest idealny i nic w sobie nie musi zmieniać. Wystarczy, że żyje sam ze sobą w zgodzie - A Z INNYMI??? – WSPÓŁCZUJĘ !!! Ziomal


anonim na Wapno.info

19:58 04-03-2010

Przeczytałem wiersz kilka razy i myślę,że napisany jest z dużą przesadą.Aż tacy żli nie jesteśmy,a małe grzeszki na sumieniu-no cóż,jesteśmy tylko ludzmi i tyle.Adaś


anonim na Wapno.info

19:53 04-03-2010

A ja tam nie mam co w sobie zmieniać.Nie kradnę,nie zabijam i sam ze sobą żyję w zgodzie. Zadowolony.


anonim na Wapno.info

15:53 04-03-2010

Myślę, że każdy z nas znajdzie samego siebie, w jednym lub nawet kilku przykazaniach. W wierszu, dobrze jest pokazana przewrotność i obłuda przeciętnego śmiertelnika. Wiersz z pewnością nie poprawi nastroju przeciętnego grzesznika, ale może zmieni go na lepsze. POZDRAWIAM i życzę dogłębnych refleksji. J23 Ps. Proponuję, żeby komentatorzy podpisywali się, chociaż pseudonimem, to ułatwi ewentualny dialog między nami.


anonim na Wapno.info

15:06 04-03-2010

Też pozdrawiam wszystkich grzeszników i ciekawy jestem komentarzy.Wiersz na czasie,bo jest post i każdy powinien coś w sobie zmienić.Na dobre,oczywiście.


anonim na Wapno.info

14:52 04-03-2010

Dekalog dotyczy wszystkich-wierzących i niewierzących.Świat będzie piękniejszy,jeżeli my będziemy lepsi.maj


anonim na Wapno.info

09:26 04-03-2010

Tak łatwo zobaczyć wady znajomego,a tak trudno zobaczyć je u siebie,i jeszcze łatwiej samemu się rozgrzeszyć.Trzeba pomyśleć nad sobą.Zyta


anonim na Wapno.info

01:32 04-03-2010

Uważam, że jeżeli po przeczytaniu tego DEKALOGU choć jeden człowiek zastanowi się nad sobą, to będzie duży sukces autora i praca nie pójdzie na marne. Pozdrawiam wszystkich grzeszników. Ziomal


anonim na Wapno.info

22:18 03-03-2010

Każdy z nas na jakieś grzechy na sumieniu.Brawo dla AUTORA DEKALOGU.Napisał to świetnie i daje do myślenia,oj daje...


Zajrzyj tutaj

Piosenki

Czytaj także

Zacna Nuta

Nasi Przyjaciele

O Wapnie

O nas

Wapno.info

Portal tworzony z myślą o Tobie

Portal społecznościowy Wapno.info powstał z myślą o aktualnych i byłych mieszkańcach Wapna. Jest miejscem spotkań przyjaciół i znajomych oraz źródłem cennych informacji. Więcej...